• Handel Wewnętrzny

  ISSN 0438-5403

  Czasopismo „Handel Wewnętrzny” to dwumiesięcznik wydawany od 1954 r., adresowany do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania i przedstawicieli praktyki gospodarczej.

 • Konsumpcja i Rozwój

  Czasopismo Konsumpcja i Rozwój jest poświęcone poznawaniu, opisowi i analizie przeobrażeń zachodzących w konsumpcji w skali mikro- i makroekonomicznej oraz wieloaspektowym ekonomicznym i pozaekonomicznym rezultatom tych zmian. Ambicją wydawcy jest wypełnienie luki na rynku wydawniczym - wcześniej nie było czasopisma poświęconego problemom konsumpcji - oraz przedstawienie Czytelnikom interesujących i użytecznych dla rozwoju gospodarczego i społecznego treści.

 • Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)

  „Unia Europejska.pl" (do 2011 r. znana pod nazwą „Wspólnoty Europejskie") jest jedną z najstarszych w Polsce publikacji cyklicznych, poświęconych w całości problematyce integracji europejskiej. W 2016 r. obchodziła 25-lecie. W latach 1991-2006 wydawana była przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego jako miesięcznik, a od 1 stycznia 2007 r. już jako dwumiesięcznik przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy.

 • Księgarnia

  Wykaz dotychczasowych publikacji Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego dostępny jest na archiwalnej stronie Instytutu:

  Księgarnia

  W sprawie zamówień prosimy o kontakt pod adresem: