Zakład Metaekonomii IBRKK-PIB zaprasza na konferencję pt. „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Za i Przeciw”.

Więcej

ECONOMICS AS A MORAL SCIENCE: Exploring moral components of economic theory and analysis. International Conference. Warsaw, 9th November 2018.

Więcej